image004.gif

Ponuka

Vykonávanie potápačských prác

pod vodou

 

DIVER s.r.o., Bôrická cesta 47, Žilina 010 01, IČO :44562951,DIČ:2022737937

 

 

  Potápačskými prácami sa zaoberáme od roku 1980. Na základe dlhoročných skúseností s prácami pod vodou Vám vieme ponúknuť aj optimálne riešenia na odstránenie Vášho problému.

 

  Ďalšie práce, ktoré sme schopní vykonávať a Vám ponúknuť sú:

 

 

·         vykonávanie údržby priehradných hrádzí a technologických zariadení pod vodou

·         vykonávanie injektovania  priehradných hrádzí

·         vykonávanie montáže a demontáže technologických zariadení a stavebných konštrukcií pod vodou

·         ukladanie priemyselných rozvodov a inžinierskych sieti

·         vykonávanie inšpekcie a prehliadky rôznych objektov pod vodou, odber vzoriek,  mapovanie, fotodokumentácie, natáčanie videozáznamov a rôzne iné činnosti podľa potreby objednávateľa

·         vŕtanie otvorov pod vodou

·         zváranie železných konštrukcií elektrickým oblúkom

·         rezanie štetovníc a železných konštrukcií elektrickým oblúkom a ultratermickými elektródami

·         odsávanie sedimentov vzduchovým alebo vodným sacím bagrom 

 

Ak Vás naša ponuka zaujala môžete nás kontaktovať na nižšie uvedené kontakty.

 

 

Poštová adresa:    DIVER s.r.o.                                  tel./fax:  00421/ 41/ 764 5455

                              Bôrická cesta 47                           mobil:  0905 649 427

                              010 01 Žilina                                e-mail:  diver@potapacske-prace.sk

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Referencie môžu podať:

 

Rok  

Popis prác

    Objednávateľ

2015

Zhotovenie kamerového záznamu na VN Hriňová. 

SVP

 Banská Bystrica

2015

Kontrola uloženia ropovodov pod vodnými tokmi.

TRANSPETROL, a.s.

2015

Kontrola hradenia v priesakových kanálov v Gabčíkove.

SVP Bratislava

2015

Odpaľovanie štetovníc pod vodou na rieke Váh.

Geostav, spol. s.r.o.

2014

Potápačské práce pri  zahradzovaní vtoku a výtoku vody pre hydrogenerátor HC Slatina Zvolen

Zvolenská Teplárenská, a.s.

2014

Odstránenie podpornej konštrukcie po povodni zo dna rieky Poprad.

Rozpaľovanie štetovníc a následné vyzdvihnutie zo dna rieky Poprad.

Inžinierske stavby, a.s. Košice

2014

Odstraňovanie časti dočasného premostenia po povodni a výstavba nového premostenia v koryte rieky Váh.

BӦGL a KRÝSL

k.s. Bratislava

2014

Potápačské práce vo fermentátore bioplynovej stanici, dohľadanie hriadeľa  miešadla a následné vyzdvihnutie.

RUDOS s.r.o.

Ružomberok

2013

Kontrola troch kusov klapiek provizórneho hradenia na PK

Madunice s vyhotovením audiovizuálneho záznamu.

Oplan, spol. s.r.o.

Bratislava

2013

Rozpálenie a následné odstránenie prevzdušňovacieho zariadenia na vodnej nádrži Málinec.

SVP Lučenec

2013

Zatopenie plynového potrubia a následné zasypanie krycou vrstvou.

VN Králová.

SPP Bratislava

2013

Kontrola uloženia plynových potrubí pod vodnými tokmi.

Eustream, a.s.

Slovensko

2013

Vypálenie manipulačných otvorov na dnovom výpuste a následné uvoľnenie dnového výpustu. Rybník v Milošovej.

Slovenský rybársky zväz.

2012

Odpaľovanie štetovníc pod vodou na malej vodnej elektrárni v Chynoranoch.

MVE CHynoriansky mlyn,s.r.o.

2012

Injektovanie dilatačnej špáry na vodnej nádrži Bešeňová.  

INJEKTA,s.r.o.

Žilina

2011

Odpaľovanie štetovníc pod vodou na diaľničnom moste na R1 v rieke koryta Hronu.

Inžinierske

stavby, a.s.

Košice

2010

Prieskumne práce  a pasportizácia odľahčenej stoky DN 3000  pri výstavbe diaľničného privádzača v Banskej Bystrici.

Granvia Construction

Bratislava

2010

Odstraňovanie zrútenej podpornej konštrukcie o váhe 150 ton po povodni z koryta Hronu pri výstavbe diaľničného mosta. 

Inžinierske stavby, a.s.

Košice

2009

Odstraňovanie naplavených sedimentov. Uvoľňovanie pomocou ultratermického rezania a následné utesnenie dvoch dnových tabuľových uzáverov v hĺbke 18 m. pomocou tesniaceho vaku.

SLOVCEM spol. s.r.o.

VN Ružiná

2009

Oprava stavidiel.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok

2008

Odstraňovanie naplavených sedimentov.

Vŕtanie otvorov pre kotvy na osadenie čerpadla.

ECM Monitory spol. s.r.o.

2007           

Odstraňovanie naplavených sedimentov.

Odpaľovanie starých uzáverov a osadenie nových uzáverov.

Výmena hradení na čerpacej stanici.

Tepláreň TEKO

Košice

2006           

Demontáž starých uzáverov a osadenie nových uzáverov. Odsávanie sedimentov a odpaľovanie zdeformovanej časti plášťa prívodného kanála.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2005

Odstránenie starých potrubí, odpaľovanie pod vodou.

Renovácia studne na pitnú vodu pre Kia v Tepličke nad Váhom.

ELTOS, s.r.o.

Žilina

2004

Zmapovanie dna koryta rieky  Moravy a následné uloženie podpornej konštrukcie „pižmo“ pri stavbe nového mosta

Hraničný prechod Moravský Sv. Ján.

Skanska, a.s.

Bratislava

2003

Prekládka plynovodu na Váhu pri výstavbe diaľnice v Bytči.

Uloženie do vybagrovanej ryhy v dĺžke cirka 70m a následná kontrola uloženia potrubia.

Vahostav, a.s.

Žilina

2002

Zahradenie dvoch priepustov na čerpacej stanici na Váhu

Odsatie naplavených sedimentov sacím bagrom, objemovo 34m³

Tento, a.s.

 Žilina

2000

Vyhľadanie a následné upevnenie na vytiahnutie vrtnej hlavice,

pri pretláčaní tunela v Považských strojárňach zatopené priesakovými 

vodami  Váhu.

Hydrotunel Bojnice s.r.o.

1999

Prieskum a následné uvoľnenie zanesených nôh, žeriavového pontónu pri stavbe železničného mosta na rieke Bodrogu, v Strede Nad Bodrogom.

VÚ č.3521

Spišská Nová Ves

1998

V spolupráci s VÚ Železničného vojska č.3521 do prehĺbeného koryta Váhu osadenie konštrukcie „pižmo“ pre nasunutie železničných mostov na trati Žilina- Košice v úseku pod Vodným dielom Žilina.

VÚ č. 3521

 Spišská Nová Ves

1997

Zistenie príčin zaseknutia vnútorného hradenia v múre v spustenej polohe, pomoc pri jej odstránení.

Voest  Alpíne M.C.S. Linc

1997

Vyčistenie dosadacích plôch predného hradenia a vtokov na Vodnom diele Žilina. Kontrola uloženia po zahradení.

Vodné dielo Žilina a.s.

1997

Demontáž a odstránenie trosiek provizórneho mosta pre príjazd stavebnej techniky z dna Váhu.

VÚ č.3521      Spišská Nová Ves

1996

V spolupráci s VÚ Železničného vojska č.3521 osadenie podpornej konštrukcie tipu „pižmo“ do koryta kanálu Váhu v rozsahu 10x60 metrov, hĺbka 7 metrov, pre vybetónovanie oblúka cestného mosta.

Cestné stavby, s.r.o. Žilina

1995

Kontrola a oprava hradenia v hĺbke 55 m  na nádrži pitnej vody- Stará Bystrica..

Povodie Váhu, š.p. Piešťany

1995

Prieskum dna kanála Váhu v Považskej Bystrici presné

zamerania profilov dna, hĺbok a prekážok na dne, vypracovanie technickej správy a dokumentácie slúžiacej na položenie podpier konštrukcie oblúka mosta.

Cestné stavby, s.r.o. Žilina